„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowanie I naboru wniosków

Informujemy, iż w dniu 26.02.2010r. zakończyliśmy I nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 26.02.2010r. do godz. 15.30 do Biura LGD wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Małe projekty” oraz 6 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zestawienie złożonych wniosków Małe projekty

Zestawienie złożonych wniosków Odnowa i rozwój wsi

Konferencja

W dniu 29.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabory wniosków ogłaszane przez LGD „Nasze Roztocze” (więcej…)

Zaproszenie na konferencję inaugurującą nabory

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą nabory ogłaszane przez LGD (więcej…)

Ogłoszenie odnowa wsi

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi ” (limit dostępnych środków 2 000 000,00 zł)

1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

(więcej…)

Ogłoszenie małe projekty

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Małe projekty” (limit dostępnych środków 320 768,00 zł)
1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty”:

(więcej…)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania oraz Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej wybrani zostali:
1. Pani Małgorzata Kwaśniak, zam. Zamość – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania
2. Pani Monika Sowińska, zam. Jacnia – Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej

Uzasadnienie:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskazała w/w osoby jako spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wymienione osoby posiadają wiedzę i kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, na którym zostaną zatrudnione.
Komisja w składzie:
1. Aneta Molenda
2. Zofia Pilip
3. Agnieszka Adamczuk

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content