„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany Strategii i dokumentów programowych

20 kwietnia 2021

Zmiany wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze oraz procedur i kryteriów wyboru projektów zostały zaakceptowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zmiany Strategii dotyczą w głównej mierze przewalutowania środków finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach z waluty wyrażonej w zł na euro po bieżącym kursie. Dzięki temu w budżecie Strategii znajdzie się więcej środków na konkursy i dotacje dla beneficjentów.

Poniżej zamieszczono aktualne dokumentyLokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content