„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejny zrealizowany projekt

Z myślą o dzieciach i młodzieży w Józefowie powstała nowa świetlica. Do zmodernizowanych pomieszczeń dawnego Liceum Ogólnokształcącego zostały zakupione urządzenia do sportów towarzyskich, gier i zabaw: piłkarzyki, cymbergaj, automat do gry w kręgle i koszykówkę oraz automat do gry w rzutki. Dzięki realizacji grantu powstało atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu dla okolicznych mieszkańców. Cieszymy się, […]

Czytaj dalej...

Nowa siłownia w świetlicy wiejskiej w Obroczy

W świetlicy wiejskiej w Obroczy na terenie gminy Zwierzyniec powstała siłownia. To efekt projektu grantowego dotyczącego doposażenia obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne, zakupiono nagrzewnicę elektryczną oraz urządzenia siłowni: rower magnetyczny, bieżnię treningową, orbitrek oraz atlas do ćwiczeń. Realizacja zadania przyczynia się do propagowania zdrowego trybu […]

Czytaj dalej...

Wyniki oceny wniosków

W dniu 12 listopada 2020r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 3/2020 orazprojektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 4/2020 i nr 5/2020 Poniżej zamieszczono listy wniosków zgodnych z LSR oraz […]

Czytaj dalej...

Zakończenie naborów wniosków

Informujemy, że 12 października 2020 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru nr 3/2020 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach […]

Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nasze Roztocze

W dniu 25.09.2020r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Była to także doskonała okazja do dyskusji o inicjatywach planowanych do realizacji przez LGD w roku obecnym oraz w najbliższej […]

Czytaj dalej...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 25 września 2020r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem, Mokre 116, 22-400 Zamość .

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content