„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów kulinarnych

W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Sitańcu rozpoczęliśmy warsztaty kulinarne, których tematyka dotyczyła wykorzystania produktów lokalnych i tradycyjnych z obszaru Zamojszczyzny i Roztocza. Uczestnicy pod okiem profesjonalnego kucharza przygotowywali pyszne dania z kaszą, serem, ziemniakami, owocami i warzywami z roztoczańskich pól, sadów i ogrodów a także zgłębiali swoją wiedzę o tradycjach kulinarnych tego obszaru.     

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" w ramach realizacji operacji własnej finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

(więcej…)

430 lat temu w Zwierzyńcu

Zwierzyniec obchodzi w tym roku jubileusz 430-lecia. Z tej okazji Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej zorganizowało dwa spacery z przewodnikiem po Zwierzyńcu, podczas których uczestnicy poznali historię powstania Zwierzyńca i jego zabytków, w tym modrzewiowej willi, która umiejscowiona była między stawem kościelnym a Zwierzyńczykiem. Dodatkowo w celu zachowania dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie nagrało krótki film oraz wydało folder informacyjny o początkach historii Zwierzyńca. Realizacja powyższych działań była możliwa dzięki dotacji otrzymanej od LGD Nasze Roztocze w ramach Konkursu małych dotacji.

(więcej…)

Od żurku wielkanocnego do barszczu z uszkami  tradycyjne potrawy świąteczne z obszaru LGD Nasze Roztocze

Koło Gospodyń Wiejskich Skaraszów w Wolce Wieprzeckiej zakończyło realizację projektu w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. W ramach zadania zorganizowano cztery warsztaty kulinarne, podczas których przygotowywano tradycyjne potrawy świąteczne oraz potrawy charakterystyczne dla naszego regionu m.in. żurek wielkanocny, paruchy skaraszowskie, barszcz czerwony, uszka z grzybami. Smakowite warsztaty były doskonałą formą integracji oraz promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

(więcej…)

Nordic Walking – piesze wędrówki na szlakach Gminy Zamość oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze

Rozliczyliśmy kolejny projekt zrealizowany w ramach konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. W ramach zadania Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zorganizowano dwa rajdy Nordic Walking, podczas których wędrowano przez urokliwe zakątki Roztocza. Rajdy zakończyły się wspólnym poczęstunkiem przy ognisku.

(więcej…)

Wyniki oceny wniosków

W dniu 15.11.2023r. odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2023 oraz operacji własnych LGD złożonych w odpowiedzi na nabory nr1/2023/OW i 2/2023/OW dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

(więcej…)

Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, że 31 października 2023 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zakończonego naboru 1/2023 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content