„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

30 maja 2016

Informujemy, że Komisja ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która w imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego oceniała złożone przez LGD Strategie wraz z załącznikami wskazała, że konieczne jest dokonanie zmian części opracowanych przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dokumentów aplikacyjnych. Zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) dotyczą:

-  uzupełnienia Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych o opisanie procedury monitoringu projektów grantowych,

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Proponowana zmiana Procedury oceny i wyboru grantobiorców

- uzupełnienia Kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Nasze Roztocze”  dla projektów dotyczących Wsparcia zakładania działalności gospodarczej o kryterium odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowe kryterium ma preferować projekty zakładające utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum.

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR  

Proponowana zmiana Kryteriów wyboru operacji w ramach LSR  

- uzupełnienia Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Nasze Roztocze” o kryterium odnoszące się do miejsca realizacji projektu.  Dodatkowe kryterium ma preferować projekty realizowane w miejscowościach mniejszych niż 5 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru grantobiorców

Proponowana zmiana Kryteriów wyboru grantobiorców

Dodatkowo w związku z koniecznością zmniejszenia zakładanego budżetu Strategii o 5% wprowadzone zostały propozycje korekty budżetu poszczególnych przedsięwzięć zakładanych do realizacji w ramach LSR. Poniżej zamieszczony został zmodyfikowany Plan działania uwzględniający proponowane przez LGD zmiany dostosowujące budżet Strategii do dostępnej dla LGD alokacji finansowej.

Plan działania

Proponowana zmiana Planu działania

Zaproponowane korekty dostosowują budżet poszczególnych przedsięwzięć do zmniejszonej kwoty przeznaczonej na realizację Strategii. Jednocześnie, zgodnie z sugestiami otrzymanymi podczas spotkań konsultacyjnych, pozostawiono wszystkie założone w Strategii przedsięwzięcia w celu zachowania niezmienionej jakości dokumentu.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 10 czerwca 2016r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content