„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Małe projekty

17 marca 2012

Dzięki środkom finansowym otrzymanym za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” zrealizowanych zostało 69 „Małych projektów” na łączną kwotę dofinansowania 1 380 114,11 zł.

Folder Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie folderów informacyjnych
Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+
Koszty całkowite: 23 985,00
Kwota dofinansowania: 19 188,00
Czytaj dalej ….

 01  Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Długim Kącie
Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 99 600,00
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Czytaj dalej ….

 04 Zakup nagłośnienia dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu
Beneficjent: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 34 845,90
Kwota dofinansowania: 22 664,00
Czytaj dalej ….

 03 Wyposażenie stadionu sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu w zaplecze sanitarno-szatniowe
Beneficjent: Gmina Zwierzyniec
Koszty całkowite: 86 100,00
Kwota dofinansowania: 24 798,70
Czytaj dalej ….

 01 Budowa oświetlenia boiska treningowego oraz instalacja wiat dla zawodników na stadionie w Krasnobrodzie
Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 66 278,64
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Czytaj dalej ….

  Budowa placu zabaw w miejscowości Rachodoszcze
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 48 774,70
Kwota dofinansowania: 24 995, 59
Czytaj dalej ….

 01 Twórcze impresje
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH”
Koszty całkowite: 10 364,60
Kwota dofinansowania: 8 211,68
Czytaj dalej ….

 logo_jozefowa Wykonanie mobilnego przewodnika turystycznego Józefów i Roztocze Środkowe
Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 37 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 24 455,28 zł
Czytaj dalej ….

01 Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu
Bene­fi­cjent: Gmina Zwie­rzy­niec
Koszty całkowite: 98 663,69 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej ....

zdj_tyt Budowa placu zabaw w miejscowości Szewnia Górna
Bene­fi­cjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 37 325,01 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 24 276,43 zł
Czytaj dalej ....

zdj_tyt Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola
Bene­fi­cjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 37 253,80  zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 24 230,11 zł
Czytaj dalej ....

zdj_tytulowe Utworzenie siłowni zewnętrznej – miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów
Bene­fi­cjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 20 872,58 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 13 575,66 zł
Czytaj dalej ....

20141008_072622 Remont świetlicy wiejskiej w Turzyńcu
Bene­fi­cjent: Gmina Zwierzyniec
Koszty całkowite: 82 212,27zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej ....

zdj_tytulowe Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie
Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 70 850,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Czytaj dalej ....

ZDJĘCIE TYTUŁOWE Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym
Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 58 850,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Czytaj dalej ....

 zdjęcie tytułowe Remont elewacji Kościoła „na wodzie” p.w.. Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu
Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 49 698,15 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej ….

 03 Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym „Rudka” w Zwierzyńcu
Beneficjent: Gmina Zwierzyniec
Koszty całkowite: 99 280,66 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej ….

zdjęcie tytułowe Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 50 256,62 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej …

zdjęcie tytułowe Budowa placu zabaw w m. Szopinek
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 47 466,35 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej …

zdjęcie tytułowe Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 54 769,21 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej …

zdjęcie tytułowe Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec
Bene­fi­cjent: Gmina Zamość 
Koszty całkowite:  73 161,99 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 
Czytaj dalej ….

 03 Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek
Bene­fi­cjent: Sto­wa­rzy­szenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”
Koszty całkowite:  54 485,31
Kwota dofi­nan­so­wania: 26 357,00
Czytaj dalej ...

 01 Zakup strojów sitarzy biłgorajskich dla Zespołu Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”
Beneficjent: Centrum Rekreacji i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 28 732,80 zł
Kwota dofinansowania: 18 688,00 zł
Czytaj dalej ….

 cover Wydanie płyt prezentujących lokalną twórczość kulturalną
Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+
Koszty całkowite:  88 658,40 zł
Kwota dofinansowania: 49 895,45
Czytaj dalej ….

1 Remont połączony z modernizacją świetlicy OSP w Brzezinach
Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 56 257,14 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej …

 Bez tytułu13 Opracowanie i wydanie folderu „Turystyka aktywna – Józefów i Roztocze Środkowe”
Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 32 178,25 zł
Kwota dofinansowania: 24 220,00 zł
Czytaj dalej ….

DSCN1235 Remont połączony z modernizacją świetlicy OSP w Wólce Husińskiej
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Husińskiej
Koszty całkowite: 35 842,97 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Czytaj dalej …

 02 Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie
Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite:  53 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Czytaj dalej...

 Nowy-obraz Wydanie broszury reklamującej Roztocze z płytą kompaktową Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”
Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 18 726,72 zł
Kwota dofinansowania: 12 467,79 zł
Czytaj dalej...

 SONY DSC Spotkanie z ceramiką
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja”
Koszty całkowite: 9 943,80 zł
Kwota dofinansowania: 6 906,92 zł
Czytaj dalej...

 04 Upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego - organizacja Międzypokoleniowego Festynu Kulturalnego w Szewni Dolnej
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 22 488,62,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 701,19,00 zł
Czytaj dalej...

 01 Zakup strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie” z Krasnobrodu
Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 17 511,60 zł
Kwota dofinansowania: 9 335,00 zł
Czytaj dalej…

 01 Utworzenie Świetlicy środowiskowej w miejscowości Żdanów przy Bibliotece Publicznej Gminy Zamość filia w Żdanowie
Beneficjent: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem
Koszty całkowite: 15 995,74 zł
Kwota dofinansowania: 8 973,15 zł
Czytaj dalej…

 03 Spływ kajakowy rzeką Wieprz
Beneficjent: Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa”
Koszty całkowite: 36 398,44 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj dalej …

01 Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. Festiwal Kultury Ekologicznej
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
Koszty całkowite: 37 289,74 zł
Kwota dofinansowania: 22 478,22 zł
Czytaj więcej …

okladka Opracowanie i wydanie legend „W krainie żurawiny i Utopców”
Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
Koszty całkowite: 20 150,02 zł
Kwota dofinansowania: 12 189,11 zł
Czytaj więcej… »

 okladka Krasnobród – roztoczańska stolica Nordic Walking
Beneficjent: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
Koszty całkowite: 26 621,56 zł
Kwota dofinansowania: 16 682,81 zł
Czytaj więcej… »

Krasnobród - kraina pachnąca żywicą Krasnobród – kraina pachnąca żywicą
Beneficjent: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
Koszty całkowite: 18 688,56 zł
Kwota dofinansowania: 12 296,18 zł
Czytaj więcej… »
06 Zagospodarowanie terenu przy Kaplicy „na wodzie” w Krasnobrodzie
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie
Koszty całkowite: 38 599,82 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj więcej… »

Nowy obraz (10) Promocja filmu promocyjnego - Lilia
Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 33 900,88 zł
Kwota dofinansowania: 19 703,00 zł
Czytaj więcej… »

 01 Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krasnobrodzie elementami małej architektury
Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite: 41 965,22 zł
Kwota dofinansowania: 17 261,60 zł
Czytaj więcej… »

06 Dożynki Diecezjalno - Gminne w Krasnobrodzie
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie
Koszty całkowite: 32 941,36 zł
Kwota dofinansowania: 23 058,95 zł
Czytaj więcej… »

04 Piknik sportowo – pożarniczy w Krasnobrodzie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Husińskiej
Koszty całkowite: 29 000,03 zł
Kwota dofinansowania: 20 237,02 zł
Czytaj więcej… »

 IMG_8079

Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dni Krasnobrodu”

Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 39 039,20 zł
Kwota dofinansowania: 23 173,40 zł
Czytaj więcej… »


04 Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Józefów poprzez doposażenie stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie 
Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
Koszty całkowite: 11 954,92 zł
Kwota dofinansowania: 6 688,47 zł
Czytaj więcej… »

 01 Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Żdanów poprzez wyposażenie w stanowiska komputerowe Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Żdanowie 
Beneficjent: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem
Koszty całkowite: 18 503,00 zł
Kwota dofinansowania: 12 952,10 zł
Czytaj więcej… »

Zdjęcie tytułowe Pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów ludowych poprzez organizację Nocy Świętojańskiej w Jacni 
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 21 428,29 zł
Kwota dofinansowania: 13 042,79 zł
Czytaj więcej… »

Uzupełnienie wyposażenia rekreacyjnego Zespołu Domków Wypoczynkowych „Jeżyk” w Krasnobrodzie 
Beneficjent: Zespół Domków Wypoczynkowych „Jeżyk” – Sak Alina
Koszty całkowite: 19 417,36 zł
Kwota dofinansowania: 10 511,00 zł
Czytaj więcej… »

 20140705_173206 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją budynku świetlicy Parafialnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipsku 
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Lipsku
Koszty całkowite: 31 734,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 213,80 zł
Czytaj więcej… »

Wyposażenie w zjazd linowy Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu w miejscowości Bondyrz 
Beneficjent: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu
Koszty całkowite: 24 843,61 zł
Kwota dofinansowania: 17 000,00 zł
Czytaj więcej… »

 01 Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej 
Beneficjent: Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 19 647,40 zł
Kwota dofinansowania: 11 810,00 zł
Czytaj więcej… »

  Opracowanie i wydanie albumu „Gmina Józefów – wrota Roztocza” 
Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
Koszty całkowite: 33 371,26 zł
Kwota dofinansowania: 19 441,31 zł
Czytaj więcej… »

01 Utworzenie i działalność wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja koncertu podczas Przeglądu Orkiestr Dętych 
Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 44 879,46 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Czytaj więcej… »

Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dożynkowych – organizacja „Gminnego Święta Plonów” w Trzepiecinach 
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 25 907,54 zł
Kwota dofinansowania: 16 709,00 zł
Czytaj więcej… »

  Wakacyjne spotkania z kulturą w Krasnobrodzie – organizacja imprez plenerowych „Powitanie lata” i „Pożegnanie wakacji” 
Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 37 410,56 zł
Kwota dofinansowania: 22 986,60 zł
Czytaj więcej… »

01 Przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Krasnobród 
Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite: 35 302,60 zł
Kwota dofinansowania: 20 284,00 zł
Czytaj więcej… »

Utworzenie skwerka rekreacyjno-sportowego w miejscowości Krasnobród 
Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite: 30 966,10 zł
Kwota dofinansowania: 18 657,30 zł
Czytaj więcej… »

IX Majówka Roztoczańska i Dni Krasnobrodu – organizacja imprez promujących Roztocze 
Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 31 487,72 zł
Kwota dofinansowania: 19 505,00 zł
Czytaj więcej… » 

  Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej 
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 23 380,08 zł
Kwota dofinansowania: 13 028,82 zł
Czytaj więcej… » 

  Krasnobród – turystyczna baza Roztocza 
Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
Koszty całkowite: 25 435,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł
Czytaj więcej… »

SONY DSC Integracja lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze LGD oraz kultywowanie zwyczajów i obrzędów sobótkowych poprzez organizację „Nocy Świętojańskiej” w Jacni 
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 19 294,54 zł
Kwota dofinansowania: 12 400,50 zł
Czytaj więcej… »

  Festyn Lotniczy Mokre 2010 – promocja tradycji lotniczych Zamojszczyzny 
Beneficjent: Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Koszty całkowite: 38 818,12 zł
Kwota dofinansowania: 22 554,35 zł
Czytaj więcej… »

  Przygotowanie i wydanie foldera o Roztoczu 
Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite: 25 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 250,00 zł
Czytaj więcej… »

 02 Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Zwierzyniec poprzez doposażenie stanowisk komputerowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu 
Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 32 498,36 zł
Kwota dofinansowania: 18 113,00 zł
Czytaj więcej… »

Kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dożynkowych – organizacja Gminnego Święta Plonów w Adamowie 
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 28 020,80 zł
Kwota dofinansowania: 18 574,50 zł
Czytaj więcej… »

 SONY DSC Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej 
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 37 302,90 zł
Kwota dofinansowania: 22 272,85 zł
Czytaj więcej… »

 01 Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 37 561,00 zł
Kwota dofinansowania: 21 243,51 zł
Czytaj więcej… »

04 Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 32 114,04 zł
Kwota dofinansowania: 19 380,74 zł
Czytaj więcej… »

Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych 
Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 36 599,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 735,50 zł
Czytaj więcej… »

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content