„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowanie I naboru wniosków

1 marca 2011

Informujemy, iż w dniu 25.02.2011r. zakończyliśmy I nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 25.02.2011r. do godz. 15.30 do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Małe projekty”, 2 wnioski o przyznanie pomocy w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 4 wnioski o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zestawienie złożonych wniosków - Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zestawienie złożonych wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content