„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na wykonanie 4 miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowościach: Bondyrz, Kawęczyn, Krasnobród, Zwierzyniec

8 maja 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie 4 miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowościach: Bondyrz, Kawęczyn, Krasnobród, Zwierzyniec realizowane w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.

Zapytanie ofertowe

W dniu 08.05.2018 roku zapytanie ofertowe na wykonanie 4 miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowościach: Bondyrz, Kawęczyn, Krasnobród, Zwierzyniec zostało zamieszczone na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 103/08/05/2018.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content