„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 1/2018 oraz 2/2018 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej

24 kwietnia 2018

W dniach 06.04.2018r. oraz 20.04.2018r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone przez LGD „Nasze Roztocze” nabory wniosków numer 1/2018 oraz numer 2/2018 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania, Protokół z VIII Posiedzenia Rady oraz Formularz Protestu.

 

 

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1-2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1-2018

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2-2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2-2018

Protokół z VIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze

Formularz Protestu

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content