„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2022 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (infrastruktura turystyczno- rekreacyjna)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Przystanek Guciów

Kolejny raz wsparcie finansowe udzielone w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” umożliwiło rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej. Środki finansowe w kwocie 199 961,00 zł zostały przeznaczone na budowę nowoczesnego zewnętrznego basenu z wiatą fotowoltaiczną przy obiekcie, w którym świadczone są usługi noclegowe dla turystów. W wyniku realizacji projektu powstało 1 nowe miejsca pracy. Więcej informacji o ofercie na www.przystanekguciow.pl

(więcej…)

Remont świetlicy w Suchowoli

Ochotnicza straż Pożarna w Suchowoli dzięki środkom finansowym pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” wyremontowana świetlicę wiejską. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu sali spotkań, kuchni i korytarza, montażu klimatyzacji  oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku. Inwestycja przyczyniła się do poprawy standardu użytkowego budynku, co przełożyło się na zwiększenie działalności kulturalnej mieszkańców Suchowoli.

(więcej…)

Twój pomysł ma znaczenie

Drodzy mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec, prowadzimy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe mieszkańców i zorganizowaliśmy spotkania konsultacyjne, a obecnie przystępujemy do kolejnego etapu prac polegającego na zebraniu pomysłów mieszkańców na projekty, które przyczynią się do rozwoju naszego obszaru. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem załączonego poniżej arkusza pomysłu.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content