„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktywne i ekologiczne inicjatywy w Gminie Krasnobród

Na terenie Gminy Krasnobród zorganizowano wiele ciekawych inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców. To efekt projektu grantowego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania Stowarzyszenie Kulturalno – naukowe „Do źródeł” zorganizowało rajd rowerowy z piknikiem ekologicznym, cykl zajęć nordic walking, ekologiczne warsztaty kulinarne, konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną, turniej piłki plażowej oraz grę miejską. W inicjatywach uczestniczyło łącznie ponad 400 mieszkańców naszego obszaru.

(więcej…)

W Józefowie wspierają zdrowy styl życia

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zakończył realizację grantu dotyczącego wsparcia zdrowego stylu życia. W ramach zadania zrealizowane zostały cykle zajęć aerobiku oraz zajęć gimnastyczno – usprawniających z elementami jogi a także zakupiono urządzenia sportowo – rekreacyjne: maty, taśmy, hantle i piłki gimnastyczne. W zajęciach licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD, którym zależy na poprawie sprawności fizycznej i wydolności organizmu a także na utrzymaniu ładnej sylwetki  Grant był elementem prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze” projektu grantowego. Wsparcie finansowe udzielone przez LGD wyniosło 11 754,00 zł i stanowiło 90% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

(więcej…)

Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem

Przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem powstało Centrum Kultury Dawnej, na które składa się budynek kuźni i stodoły. W obiektach przygotowano ekspozycje prezentujące pracę w kuźni i w polu oraz używane dawniej do tego sprzęty. Osoby odwiedzające Centrum mogą zobaczyć m.in. pługi, drewniane brony i bronki, sierpy i kosy, żniwiarkę, cepy do młócenia zboża, żarna, drewniany wóz, międlice, kołowrotki i szczotki do czesania lnu a także tradycyjny miech wykorzystywany w pracy kowala. Wszystkie te sprzęty i urządzenia z pasją gromadzone są przez członkinie lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, strażaków i mieszkańców Wysokiego. Chcą oni w ten sposób przekazać kolejnym pokoleniom dziedzictwo kulturowe zamojskiej wsi. Działania te aktywnie wspiera Gmina Zamość, która była wnioskodawcą projektu obejmującego budowę Centrum Kultury Dawnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach wdrażania Strategii LGD „Nasze Roztocze”.

(więcej…)

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2021/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.6 Wspieranie turystyki aktywnej na obszarze LGD - pod warunkiem, że inny podmiot uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

(więcej…)

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.6 Wspieranie turystyki aktywnej na obszarze LGD - pod warunkiem, że inny podmiot uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

(więcej…)

Usługi fotograficzne

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” powstała nowa działalność gospodarcza. Firma świadczy usługi w zakresie fotografii, wideofilmowania i animacji komputerowej. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego typu działalności Więcej informacji o ofercie firmy można znaleźć na stronie www.pandamotion.pl

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content