„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja podsumowująca efekty wdrażania Strategii

W minioną sobotę podczas spotkania w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu podsumowaliśmy efekty wdrażania Strategii w bieżącym okresie programowania Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały zrealizowane projekty dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, rozwoju infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i kulturalnej a także realizowane przez LGD projekty grantowe, operacje własne i projekty współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych wszystkich gmin LGD, członkowie Zarządu, mieszkańcy obszaru i sołtysi, którzy stanowili najliczniejszą grupę uczestników spotkania. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i do integracji pomiędzy gminami. Po części oficjalnej spotkania przeprowadzone zostały konkurencje niespodzianki, w których udział wzięli sołtysi. Wykazali się oni dużym sprytem i wzorową współpracą. Reprezentanci gmin walczyli także o tytuł Roztoczańskiej Sołtyski i Roztoczańskiego Sołtysa 2023 roku. Kandydaci do tego tytułu sprawdzali swoje umiejętności w wyjątkowych zmaganiach – panie sołtyski w rzucie gumofilcem na odległość, a panowie sołtysi w dyniowym slalomie z miotłą. Po podsumowaniu wyników okazało się, że Roztoczańską Sołtyską 2023 roku została p. Katarzyna Kur z Turzyńca w gminie Zwierzyniec a Roztoczańskim Sołtysem 2023 roku został p. Piotr Jaworski z Osiedla Klemensów w gminie Szczebrzeszyn.

(więcej…)

Biuro nieczynne

Informujemy, iż w związku z organizowaną w dniach 26 – 28 września 2023r. wizytą studyjną  biuro LGD „Nasze Roztocze” będzie nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.

Zwiedzanie obszaru LGD

Rozliczyliśmy kolejny projekt zrealizowany w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. Koło Gospodyń Wiejskich Zielone zorganizowało wyjazd studyjny po Roztoczu, w którym uczestniczyli mieszkańcy miejscowości Zielone. Podczas wyjazdu uczestnicy spacerowali po Roztoczańskim Parku Narodowym, zwiedzali zabytki oraz podziwiali walory przyrodnicze i krajobrazowe Zwierzyńca, a także odwiedzili Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

(więcej…)

Słodko, słone – warsztaty kulinarnego rzemiosła w Gminie Zamość

Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzcu – Wychodach zakończyło realizację projektu w ramach Konkursu Małych Dotacji LGD Nasze Roztocze. W ramach zadania dla mieszkańców Gminy Zamość zorganizowano dwa warsztaty kulinarne. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali słodkie i słone przekąski charakterystyczne dla naszego regionu. Efekty warsztatów można było zobaczyć i spróbować podczas „Sołeckiego Pikniku Rodzinnego” w Wychodach.

(więcej…)

Wizyta studyjna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza do udziału w organizowanej w dniach 26-28.09.2023 wizycie studyjnej, której celem jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Wizyta studyjna realizowana jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.

Regulamin wizyty studyjnej

Formularz zgłoszeniowy

Zagraj z Susłem – promocja postaw proekologicznych mieszkańców Gminy Zamość

W niedzielę 23 lipca 2023r. na boisku śródleśnym w Mokrem odbył się Festyn Rodzinny z Susłem. Ta cykliczna impreza swoją tematyką nawiązuje do ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony występującego w pobliskim Rezerwacie „Hubale” – susła perełkowanego. Podczas imprezy oprócz licznych działań promujących postawy proekologiczne przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne, ekologiczne animacje oraz eko gra terenowa „Zagraj z Susłem” będąca największą atrakcją festynu. Atrakcje te zostały przygotowane dzięki KGW (Kołu Gospodyń Wiejskich) w Mokrem, które na ten cel pozyskało środki w ramach Konkursu Małych Dotacji LGD Nasze Roztocze.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content