„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowe środki na realizację projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Nasze Roztocze" ma możliwość zwiększenia budżetu wdrażanej Strategii o około 800 tyś zł. Dodatkowe środki będą pochodziły z przeliczenia różnic kursowych euro. Wyższy kurs euro sprawia, że budżet Strategii przeliczony na złotówki jest większy niż na początku okresu programowania.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować Strategię o dodatkowe środki.

Ankieta

Przystanek Jatutów - Lokalne Centrum Spotkań

Koło Gospodyń Wiejskich Jatutów zrealizowało grant pt. „Przystanek Jatutów - Lokalne Centrum Spotkań”, który jest elementem projektu grantowego dotyczącego doposażenia obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. Zadanie obejmowało modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatutów - utworzenie szatni w wiatrołapie budynku, montaż schodów na scenę w sali głównej budynku, malowanie ścian oraz wykonanie zabudowy kuchennej wraz z zakupem i montażem sprzętu AGD. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu dla planowanych do realizacji inicjatyw społecznych i kulturalnych.

(więcej…)

Foto i Natura

Pasja, zamiłowanie do fotografii oraz wsparcie finansowe udzielone za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” dało początek kolejnej firmie założonej na naszym obszarze. W ramach dofinansowania powstała firma zajmująca się prowadzeniem warsztatów fotograficznych w terenie połączonych z „birdwatchingiem”, tworzeniem wystaw przyrodniczych, ekspozycji, dioram, ekspertyz i opracowań przyrodniczych a także sprzedażą zdjęć. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia tego typu działalności

(więcej…)

Promocja walorów uzdrowiskowych Krasnobrodu

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie zrealizowało grant z zakresu wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. W ramach zadania wydano 2 foldery promujące walory uzdrowiskowe Krasnobrodu, w tym ofertę Samodzielnego Sanatorium Rehabilitacyjnego. Foldery zawierają informacje o historii, zabytkach Krasnobrodu oraz najciekawszych miejscach, które warto zobaczyć.

(więcej…)

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” tj. gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w krótkim badaniu ankietowym. Badanie jest przeprowadzane w celu poznania Państwa opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Ankieta ma charakter anonimowy a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania realizacji Strategii.


Ankieta

Świetlica wiejska w Potoczku

Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” zrealizowała grant dotyczący modernizacji i doposażenia świetlicy wiejskiej w Potoczku. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię, zamontowano meble, sprzęt AGD i zakupiono naczynia. Dodatkowo do sali świetlicowej zostały zakupione stoły oraz krzesła. Realizacja zadania przyczyniła się do pełnego wykorzystania budynku świetlicy jako miejsca spotkań mieszkańców i realizacji ciekawych inicjatyw. To kolejne zadanie, które przyczynia się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content