„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krasnobród w sercu Roztocza

Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród zakończyło realizację grantu pt. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych”. W ramach zadania opracowano i wydano: album, folder turystyczny oraz mapę. Publikacje promują wyjątkowe walory turystyczne i rekreacyjne Krasnobrodu, zabytki oraz szlaki piesze i rowerowe przebiegające przez gminę Krasnobród. Grant jest elementem realizowanego przez LGD „Nasze Roztocze” projektu grantowego dotyczącego wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD.

(więcej…)

Podróż do przeszłości czyli album o Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Skarby spod wiejskiej strzechy to tytuł albumu wydanego przez Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” w ramach grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. Album prezentuje Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem, zawiera opis historii jej powstania oraz fotografie ukazujące wnętrze Izby i zgromadzone eksponaty związane z dawnym życiem roztoczańskiej wsi i pracą rolników. Dzięki publikacji możemy odbyć podróż do przeszłości, przenieść się do innej, dawno minionej rzeczywistości gdzie źródłem światła były lampy naftowe, a większość prac wykonywało się ręcznie.

(więcej…)

Brat-EK – kompleksowe usługi ogrodnicze

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży ogrodniczej, rosnące zapotrzebowanie na utrzymanie terenów zielonych a także niewystarczająca liczba serwisów i punktów naprawy urządzeń ogrodniczych dały początek nowej firmie założonej na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. W ramach dofinansowania zakupiono maszyny, urządzenia oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Firma świadczy kompleksowe usługi dotyczące sprzedaży, naprawy, serwisu i wypożyczania sprzętu ogrodniczego a także pielęgnacji terenów zielonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.brat-ek.pl

(więcej…)

Usługi geodezyjne

Dofinansowanie udzielone za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” umożliwiło powstanie nowej firmy świadczącej usługi geodezyjne przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii pomiarowej. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego niezbędnego do świadczenia usług podziału geodezyjnego działki, wykonywania map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych. Firma świadczy usługi dla klientów indywidualnych, firm architektonicznych, budowlanych oraz jednostek samorządowych. Więcej informacji na stronie www.geodezja.zubala.pl.geodezjazubala.pl

(więcej…)

Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku Józefów i Roztocze Środkowe

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa wydało folder i utworzyło aplikację internetową promującą aktywny wypoczynek na Roztoczu. Można w nich znaleźć praktyczne informacje na temat walorów Roztocza Środkowego i wytyczonych tu tras rowerowych, szlaków pieszych, tras nordic walking, ścieżek przyrodniczych, turystyki kajakowej, konnej, atrakcji wodnych oraz tras narciarstwa biegowego i zjazdowego. To bardzo wartościowa publikacja promocyjna, której wydanie było możliwe dzięki realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. Wersję elektroniczną folderu można pobrać pod linkiem www.jkr.org.pl/data/uploads/folder_WMAW_Jozefow.pdf

(więcej…)

Informacja dla beneficjentów projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej


Informujemy o możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).
Z możliwości aneksowania mogą skorzystać zarówno beneficjenci obecnie realizujący projekty jak i beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty i podlegają zobowiązaniom w okresie trwałości.
Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Należy jednak pamiętać, że:

  • jeżeli wnioskowana zmiana dotyczy zakresu, który mógłby wpływać na uzyskaną ocenę punktową przyznaną przez LGD, do wniosku o zmianę powinna być dołączona pozytywna opinia Rady LGD,
  • wnioskowana zmiana powinna zapewniać spełnienie minimum punktowego dla projektu, warunkującego wybór projektu do dofinansowania.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content